- 20 €

 

 5 €

  

Kun Anne Graham Lotz katsoo elämäänsä taaksepäin, hän joutuu myöntämään sen tosiasian,
että hän on saanut haavoja myös niiden ihmisten joukossa, joita hän on oppinut rakastamaan ja joihin 
on oppinut luottamaan. Sanat ja käytös eivät ole aina olleet sopusoinnussa sen kanssa, 
mihin uskotaan. Anne Graham Lotz ymmärtää myös, miten helppoa haavoittuneen on muuttua
haavoittajaksi. Kertomalla Raamatun Hagarista hän johdattaa löytämisen tielle. 
Sidottu, 237 sivua, hinta 28 €.

 

  

 

 Petri Välimäki kohtasi työssään valtakunnallisen Kriisipalveluyhdistyksen johtajana suuren määrän eri tavoin särkyneitä ihmisiä.
Samalla kävi ilmeiseksi, etteivät yhteiskunnan auttamisresurssit aina riitä.
Tarvitaan laajempaa näkemystä ja käytännöllistä opetusta
erilaisista auttamisen tavoista. Kirja on tarkoitettu sekä ammattinsa puolesta auttavien avuksi että aivan tavallisille välittäville
ihmisille, vierelläkulkijoille.
Se sopii hyvin myös niille, jotka etsivät rakentavia ja hoitavia näköaloja omaan elämäänsä.
Kirjassa käsitelläänkin monia ajassamme erityisen yleisiä ongelmia ja haasteita. Sitä voi käyttää myös käsikirjana
sielunhoito- ja terapiatyössä. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa
* Haavoittuneen tunne-elämän tervehtyminen
* Erilaiset riippuvuudet * Avioliiton, vanhemmuuden, parisuhteen ja seksuaalisuuden ongelmat ja arvokkaat mahdollisuudet  
* Haavoittunut itsetunto ja identiteetin rakentuminen elämänkaaren eri vaiheissa  * Inhimillinen ja hengellinen kasvu
* Psykoterapian eri muotojen tärkeä anti sielunhoidolle
* Elämän tarkoituksen kokemiseen ja omien lahjojen/voimavarojen löytämiseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet  
* Kutsumus elämän voimavarana Aiheita käsitellään aina kahdesta näkökulmasta:
miten voimme oppia ymmärtämään ja auttamaan apua tarvitsevaa sekä missä kohdin tarvitsemme itsekin parantumista ja tukea.
Kirja käsittelee monipuolisesti myös yleisimpiä psykoterapian muotoja
sekä sielunhoidon suhdetta niihin ja muihin nykyaikaisiin auttamistapoihin.

Sidottu, 399 sivua, 29 €

 

 

 

 

 

 

<- HUOM Kirjoita näkemäsi numerot valkoiseen ruutuun

<- HUOM Kirjoita näkemäsi numerot valkoiseen ruutuun


Lähetä tilaus postitse: Rukous-Kustannus Oy
PL 29,   00431 Helsinki