Om oss


Hej vänner,
Jag ser allt tydligare i dessa dagar hur, hur våra ord vrids och budskapet ändras. Vi ser också och hur Guds ord ändras i olika riktningar beroende på tolkning.
Att demoner finns är inget nytt (Efe 6:12). I vissa fall är de också orsaken till insjuknande. Om detta berättar många i förbönsförfrågningar som jag får.
Men Bibeln säger också att de som tror skall bla be och bota sjuka : “bota sjuka, driv ut demoner” Matt 10, Mark 16 – och att, “den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor.” (Mark 3:35).

Bibeln säger inte att läkar vetenskap skulle vara från den onde – som en del av media och tidningsrubrikerna säger.


“Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag kännas vid inför min fader i
himlen.” (Mat 10:32)

Mitt uppdrag och kallelse inför Gud är att be tillsammans med dig. Jag ber för många människor som är sjuka eller som har problem i sin livssituation. Min tro och tillit till Guds hjälp i helande bön bygger på att "... ert verkliga liv finns i himlen med Kristus och Gud" (Kol 3:3).

Hur och var ber vi?

Jag är involverad i organiserade bönekvällar i olika delar av Finland  - ibland i länder utanför Finland - jag ber individuellt för människor som är på plats och för de som skrivit förbönsämnen. Ibland ber jag även i direktsända radio- eller TV-program. Personligen ber jag för varje böneämne  jag får. Beroende på situationen går jag till sjukhus för att be och smörja med olja, "Om någon bland er är sjuk. Då skall han kalla på församlingens ledare, och de ska be för honom och smörja honom med olja i Herrens namn" (Jakob 5:14).

När vi ber med Jesus - i Jesu namn - då verkar Guds kraft på oss och vi kan uppleva det i form av värme och kontakten till Guds kärlek: "För i Kristus finns Guds fullkomlighet i mänsklig gestalt. Därför har ni allt, när ni har Kristus, och Gud lever i er. Han är den störste av alla och han råder över alla makter och härskare i världen" (Kol 2:09 - 10).Föreningen heter Rukousystävät Ry. Rukousmedia producerar och förmedlar andlig litteratur,  musik och material som kan också beställas från oss.

Kontakt:

 Rukousystävät Ry, PL 29, 00431 Helsingfors, tel: 09-563 563 5 (lämna ett meddelande)

 Rukouskustannus , PL 29, 00431 Helsingfors, tel: 09-563 563 5 (lämna ett meddelande)

Bönetelefon: 040 156 22 44 (måndag - fredag 10 - 12)